บอสมาขอแบ่งปันให้กับพวกเราว่า “ความสำเร็จเกิดจากพื้นฐานของการทำตามหน้าที่”

งานพื้นฐานถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่เป็นหน่วยย่อยในการที่จะสร้างความสำเร็จ ให้กับธุรกิจที่เราทำ

นักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นระดับเล็ก กลาง ใหญ่ก็ตาม สิ่งสำคัญก็ต้องอย่าลืมกลับมาที่การทำงานพื้นฐานงานของสมาชิก ที่ยังไม่มีองค์กร งานหลักก็คือ การส่งต่อ

การส่งต่อมี 2 ประเภท

 1. [การส่งต่อธุรกิจ]** หรือพูดง่ายๆก็คือการเปิดโอกาสทางธุรกิจนั่นเอง เพราะการเปิดโอกาสทางธุรกิจเป็นกระบวนการที่จะทำให้คนใหม่เข้าสู่ธุรกิจ คุณต้องฝึกฝนที่จะนำเสนอ ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการพูด ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสินค้า และแผนการตลาดได้ รวมถึงคุณต้องรู้จักการที่จะหยิบนำเอา ผลลัพธ์ของ

อัพไลน์หรือผู้ร่วมธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงจากผลิตภัณฑ์ มาใช้ในการโปรโมทผลลัพธ์จะก่อให้เกิด การยกระดับและความเชื่อ จะนำไปสู่การยกระดับการตัดสินใจ สูตรการเข้าร่วมธุรกิจได้ง่ายขึ้น

 1. [ส่งต่อแนวคิดและวิธีการในการทำธุรกิจ]** ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เครือข่ายเกิดการแตกตัวอย่างมีคุณภาพ คนใหม่ที่ได้มาจากกระบวนการของการส่งต่อธุรกิจนั้นจะไปต่อไม่ได้เลย    ถ้าไม่ได้นำเอาบุคคลเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการในการพัฒนา 4 เสาหลัก อันประกอบไปด้วย

 

# KASH #

 

# KNOWLEDGE ความรู้ที่จำเป็นต่อการสร้างธุรกิจและนำพาตนเองประสบความสำเร็จประกอบไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับด้าน Network skills คือทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธุรกิจเครือข่าย และด้าน Internal skill ทักษะเกี่ยวกับการจัดระบบระเบียบกระบวนการทางความคิด mind set อารมณ์พฤติกรรมจนนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

# ATTITUDE ทัศนคติที่ถูกต้องต่อ ธรรมชาติของธุรกิจ ธุรกิจ บริษัท ผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด เพื่อนร่วมงานทั้งอัพไลน์และดาวไลน์ รวมถึงตนเอง

# SKILL ทักษะในการ ส่งต่อ ได้แก่

 1. การส่งต่อธุรกิจ

2.การส่งต่อ แนวคิดและวิธีการในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่

# HABIT อุปนิสัยของการทำตามหน้าที่ได้แก่ URTMS

     U = use การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

     R = recruit การชวนคนเข้าสู่ธุรกิจ

     T = training การพัฒนาคน

     M = meeting การประชุม

     S = supervision การติดตามดูแล

 

หากเปรียบคนในองค์กรเปรียบเสมือนกับวงกลม 1 วง ซึ่งการพัฒนา 4 เสาหลักนั้นจะทำให้เกิด เป็นวงกลมคุณภาพ วงกลมที่มีคุณภาพจะเป็นวงกลมที่เกิดการแตกตัวโดยอัตโนมัติ เกิดการผ่อนแรง

 

ดังนั้นการสร้างวงกลมคุณภาพจะทำให้เกิดรายได้ที่เรียกว่า passive income นั่นเอง การสร้างวงกลมคุณภาพนั้น หากสมาชิก จะสร้างกันเองนั้นคงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเพราะการลอกเลียนแบบ และการส่งต่อความรู้ก็จะสะเปะสะปะและไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น จึงต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่า “ระบบ” Maxx Power คือแกนกลางของระบบของบริษัทที่ได้ทำมาเพื่อ support สนับสนุนองค์กรแต่ละองค์กรภายในบริษัท นอกจากนี้ยังมีระบบแกนกลางของแต่ละองค์กรซึ่งเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว  

 

ระบบทำให้เกิดการส่งต่อ ข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ

    “ระบบ”  สนับสนุนการทำ  “หน้าที่”

ยิ่งเราใช้ระบบเราจะเหนื่อยน้อย

ยิ่งองค์กรใช้ระบบเราจะผ่อนแรง

 

ระบบ Maxx Power ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้

 1. Maxx move คือ งานเคลื่อนคน งานเคลื่อนคนทำให้เกิดบรรยากาศ  บรรยากาศทำให้เกิดการยกระดับความเชื่อ  การยกระดับความเชื่อทำให้เกิดการยกระดับการตัดสินใจ  การตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจอยู่ต่อในธุรกิจ และเติบโตในธุรกิจ ประกอบไปด้วยงานเคลื่อนคนตั้งแต่รายสัปดาห์จนถึงราย 4 เดือน

ดังนี้ งานเคลื่อนคนรายสัปดาห์ จัดขึ้นภายในแต่ละองค์กรเป็นงานจัดขึ้นเพื่อ input คนเข้าสู่ธุรกิจ ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร

        Millionaire Club คือ งานเคลื่อนคนรายเดือน

        The honor          คือ งานเคลื่อนคนราย 4 เดือน

 1. Maxx Tool  คือเครื่องมือในการขยายธุรกิจได้แก่

       2.1 Box tool ซึ่งภายในจะบรรจุไปด้วย แฟ้มสปอนเซอร์คู่มือเอกสาร CD โบชัวร์ต่างๆซึ่งบรรจุข้อมูลที่สำคัญในการใช้ในการเรียนรู้สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อส่งต่อ ธุรกิจ และ ส่งต่อ แนวคิดและวิธีการในการสร้างธุรกิจ

       2.2 CLIP & CONTENT  คือข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ ที่บริษัทได้จัดทำออกมาเป็น คลิปหรือข้อความต่างๆเพื่อใช้ในการส่งต่อและเรียนรู้ข้อมูลที่สำคัญให้กับเพื่อนสมาชิก

2.3 Maxx train คือ สถาบัน Maxx Academy ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในการ ยกระดับ  

การเรียนรู้ให้กับสมาชิกทั้งทางด้าน เน็ตเวิร์คสกิล  และ Internal Skill ผ่านหลักสูตร ที่จัดสรรออกมาทั้งหมด 3 step ดังนี้

หลักสูตรสำหรับคนใหม่ Fasttrack to Action

หลักสูตรสำหรับมืออาชีพ Professional Curse & Reborn

หลักสูตรสำหรับผู้นำ Leadership & Commando Camp

หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรออนไลน์

                       หลักสูตรออนไลน์ Advance

                       หลักสูตร Train The Trainer

 

จงใช้ระบบสนับสนุนการทำหน้าที่ เมื่อหน้าที่นั้นได้เกิดขึ้นกับวงกลมทุกวงภายใต้องค์กรของเราซึ่งจะก่อเกิดเป็นวงกลมคุณภาพ ซึ่งวงกลมคุณภาพนั้นจะผ่อนแรงเรา และทำให้เราเกิดรายได้ที่เรียกว่า

“passive income”  

 

“ระบบสร้างคน คนจะสร้างยอด”

 

การส่งต่อแนวคิด และวิธีการ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่

โดย  ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา

 1. ภารกิจชีวิต

https://youtu.be/_rp6reddbaA

 1. ความฝัน vs ความจริง

https://www.youtube.com/watch?v=nHCwfwzz5uc

 1. การผ่อนแรง

https://www.youtube.com/watch?v=dUZN758PEyk

 1. การเกษียณ

https://www.youtube.com/watch?v=l2-qglYbCq4

 1. ธุรกิจเครือข่าย

https://www.youtube.com/watch?v=vees8h36H2I

 1. การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่

https://www.youtube.com/watch?v=crhoW50VNCU

 1. วงกลมคุณภาพ KASH

https://www.youtube.com/watch?v=MRwYjeyPXHs

 1. หน้าที่นักธุรกิจ  URTMS

https://www.youtube.com/watch?v=yxhlsC4gBCA

 1. การส่งต่อ และ ภาพรวมแนวคิดการทำธุรกิจเครือข่าย

https://www.youtube.com/watch?v=viBkZMtgR2M

 1. ระบบ maxx power

https://www.youtube.com/watch?v=-C7Qt3U3avE

 1. Maxx train

https://www.youtube.com/watch?v=atlrfzYvfa8

 1. Maxx tool

https://www.youtube.com/watch?v=fi5-Y2VLbj4

 1. Maxx move

https://www.youtube.com/watch?v=EzG9wXUf78g

 

Special track : Retired & Maxx Power

https://m.youtube.com/watch?v=FuhTX9wWMBA&feature=youtu.be

 

บทความ

  โดย ดร.ประกาสิต  เลิศมุกดา

Leave a Response