การบริหารความสำเร็จรายวัน

 

จากจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจเข้าร่วมทำธุรกิจสู่จุดหมายปลายทางคือ การที่สามารถที่จะพิชิตตำแหน่ง EGCP และมีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถเกษียณอย่างเสถียรภายในระยะเวลา สั้น ๆ จากการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันเปรียบเสมือนการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิต จนถึงการได้รับปริญญาชีวิตนั่นเอง ซึ่งแน่นอนการที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้น

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ” ความรู้ ” เพราะความรู้จะทำให้เราเกิดความ ” เข้าใจ ”  เมื่อเราเข้าใจเรานำเอา

หลักการที่ถูกต้องนี้ไป ” ปฏิบัติ “  ก็จะเกิดเป็นผลลัพธ์ซึ่งก็คือคะแนน เมื่อ ” คะแนน “ เกิดขึ้นก็จะนำมาสู่ การเกิด “รายได้ “ นั่นเองและทำให้ ” ความฝัน ” ของทุกคนเป็นจริงดังนั้น คนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ในธุรกิจเครือข่ายสาเหตุเกิดจาก ความไม่รู้** ไม่รู้ว่าจะทำอะไร ไม่รู้ว่าจะต้อง เรียนรู้อะไร จึงทำให้การเข้ามาทำธุรกิจเป็นไปอย่างทุลักทุเลตาบอดคลำช้าง และการสร้างความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนั้น ไม่ใช่ธุรกิจ one man show หมายถึงว่าเก่งเพียงแค่คนเดียว ธุรกิจนี้ต้องอาศัยคำว่า ทีมเวิร์ค ทำอย่างไรให้ทีมเวิร์ค ได้ก็เกิดรายได้ได้อย่างมหาศาล  เพราะทีมนั้นก็จะผ่อนแรงหรือพูดง่ายๆก็คือสร้าง Passive Income ให้

กับเรา

 

คำถามสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาสู่ธุรกิจก็คือ

  1. ฉันต้องรู้อะไร?

ตอบ      10 รู้

   – แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่

  – หน้าที่  & ระบบ

   – ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท แนวคิดวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และทิศทางของบริษัท

– แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์รวมถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

– การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนการจ่ายผลการตอบแทน การเปรียบเทียบแผนการตลาดที่มีในปัจจุบัน

     – การขาย Project  การขาย Product

     – ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรกฎระเบียบจรรยาบรรณ ของการทำธุรกิจที่ถูกต้อง

      – วงจรการสปอนเซอร์

      – การบริหารความสำเร็จรายวัน

      – 7 step

  1. ฉันต้องทำอะไรบ้าง?

   คนใหม่ 7 ขั้นตอน (7 step)

  1.สมัคร /ใช้สินค้า 100%

2.ศึกษา บริษัท สินค้า แผน

3.ศึกษา ระบบ Maxx power

  4.ทำตามหน้าที่  URTMS

  5.ชวนเพื่อน 4 คน  

  1.   ช่วย 4 คน หา 4 คน
  2.   พัฒนา 4 คน ทำ 1-6

 

การบริหารความสำเร็จรายวัน

มีคำกล่าวหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า  ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการสะสมความสำเร็จทีละน้อยทีละนิด การบริหารความสำเร็จรายวันถือว่าเป็นหน่วยย่อยที่สุดสำหรับการสร้างความสำเร็จ  หากเราทำทุกวันของเราให้มีคุณภาพ สัปดาห์นั้นก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีคุณภาพเป็นเดือนที่มีคุณภาพเป็นรายไตรมาสที่มีคุณภาพเป็นปี ที่มีคุณภาพ ดังนั้นในแต่ละวันของเรา เราจะต้องบริหารให้ทุกๆวันมีเนื้องานเกิดขึ้นนั่นคือ เราต้องทำตามหน้าที่ (URTMS) หน้าที่ คือ ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ (KPI – Key performance indicater)  

 

           URTMS   =  KPI

 

ดังนั้น ทุก ๆ วันเราจะต้องโฟกัสไปที่การทำตามหน้าที่นั่นเอง นอกจากตัวเราแล้ว สมาชิกภายใต้องค์กรของเรา ก็ต้องทำตามหน้าที่เช่นเดียวกันจึงจะทำให้เรา เกิดการผ่อนแรงได้ สรุปคือพูดง่ายๆ

ทำอย่างไรก็ได้ให้คนภายใต้องค์กรทำตามหน้าที่ คนบางคนต้องการความสำเร็จในธุรกิจ แต่ไม่เคยทำหน้าที่เลย บางคนบอกว่าทำธุรกิจแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เงิน บ้างก็บอกว่าอยู่มานานหลายเดือนแล้ว ก็ยังไม่สำเร็จเสียที บอสมีคำถามจะไปกับบุคคลเหล่านั้นว่าแล้วตลอดเวลาที่อยู่ เขาเหล่านั้นได้ทำตามหน้าที่หรือไม่และเขาได้ส่งต่อให้สมาชิกภายในองค์กรสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติ  และมีทักษะในการส่งต่อธุรกิจแนวคิดวิธีการรวมถึงได้ทำตามหน้าที่หรือไม่ การที่คุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นในธุรกิจเครือข่ายวัดกันที่

 

  ” การทำให้ตนเองและคนในองค์กร ตามหน้าที่ “

 

อยู่นานหรืออยู่ไม่นานไม่เกี่ยว ประเด็นคือ อยากจะอธิบายให้กับทุกคนได้เข้าใจว่า งานเครือข่ายเป็นงานที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ไม่ต่างอะไรกับอาชีพอื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ฝึกฝนนำไปใช้จนเกิดเป็นทักษะความชำนาญเกิดขึ้น งานเครือข่ายหากจะมองดูให้ดีแล้วเป็นงานที่ใช้ Pattern หรือ บทพูดซ้ำซ้ำพูดเหมือนเดิมพูดอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเอง งานนี้ส่งต่อเยอะสำเร็จเยอะ ส่งต่อน้อยสำเร็จน้อย งานเครือข่ายถ้าจะผ่อนแรงได้ต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างคนพัฒนาคนฝึกฝนให้คนมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะการทำงานและอุปนิสัยที่สอดคล้องต่อการทำตามหน้าที่นั่นเอง

ตัวช่วยสำคัญในการที่จะทำให้เราเป็นนักบริหารความสำเร็จรายวันก็คือเครื่องมือ ที่เรียกว่า ” Work plan “ ซึ่งเป็นเล่มเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการชวนคน, การเคลื่อนคนเข้าสู่คอร์สการเรียนรู้ , การเคลื่อนคนเข้าสู่งานเคลื่อนคน ภายในเบิร์ดแลนด์ในแต่ละวันจะมี 1 หน้ากระดาษให้เราได้เขียนสิ่งต่างๆที่เราต้องทำลงไป เราเรียกแต่ละหน้านี้ว่า to do list หมายถึง การเขียนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันลงไป เราจะต้องจัดสรรหรือแบ่งแยกประเภทของงานให้ได้ว่า งานไหนเป็นงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายชีวิต ก็จะถึงว่างานนั้นเป็นงานที่สำคัญ  งานไหนเป็นงานที่ไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมายชีวิต ก็จะถือว่าเป็นงานที่ไม่สำคัญ เราแบ่งประเภทของงานออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

  1. งานสำคัญเร่งด่วน
  2. งานสำคัญไม่เร่งด่วน
  3. งานไม่สำคัญเร่งด่วน
  4. งานไม่สำคัญไม่เร่งด่วน

 

ดังนั้นจำเอาไว้ว่า คนที่ต้องการความสำเร็จ ทุกลมหายใจเข้าออก ต้องเลือกทำงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายชีวิต

 

บทความ

โดย  ดร.ประกาสิต เลิศมุกดา

Leave a Response